Probudite se iz zimskog sna
Iskoračite iz grada
Pustite znatiželju da vas povede
Zastanite
Udahnite vazduh punim plućima
Zavirite
Oslušnite
Budite dirigent horu ptica
Prepoznajte tragove životinja
Izbrojte gnezda ptica
Zaplovite čamcem
Pronađite mirisne biljke
Uživajte iz sve snage !!!

Dobrodošli !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ugostiteljsko-turistički objekat, restoran domaće kuhinje sa prenoćištem, "OBEDSKA BARA" se nalazi u istoimenom specijalnom rezervatu prirode, udaljen 24km od Autoputa Beograd-Zagreb, od izlaza „Pećinci“. Iz pravca Novog Sada se može doći i preko Rume, a put je dužine 70 km. Zgrada se nalazi na obodu mesta Obrež, prema Kupinovu, na samoj obali Obedske bare.

Objekat se sastoji od 18 dvokrevetnih soba i restorana ukupnog kapaciteta 200 mesta. U okviru restorana nudimo i dva izdvojena, posebno uređena separea sa po 15 i 30 mesta. Svaka soba ima kompletno kupatilo i balkon, a 15 soba je sa pogledom na Obedsku baru i šumu koja je okružuje.

Objekat ima sopstveno centralno grejanje – radijatori. Kompletan eksterijer i enterijer zgrade objekta je upravo obnovljen. Cene prenoćišta i dnevnog odmora su izuzetno povoljne!

Dođite da se naspavate i odmorite u šumskoj tišini Obedske bare!

Obedska bara


Područje Obedske bare nalazi se u jugoistočnom Sremu između naselja Kupinovo, Obrež, Grabovci i reke Save, svega 40km zapadno od Beograda. Uže područje Obedske bare čini korito takozvana “Potkovica” i viši deo terena kupinske grede takozvano “Kopito”. Specijalni rezervat prirode Obedska bara se prostire na površini od 9820 hektara, a zaštitna zona na 19 611 hektara.
Korito Obedske bare je ostatak napuštenog korita Save, čiji glavni tok sada teče južnije. Još pre 6000 godina ovde je proticala preteča reke Save, a pre 4500 godina njen sporedni tok, da bi se pre 2000 godina formirala mrtvaja, od koje je nastala močvara kakvu poznajemo.
Obedska bara je povezana sa rekom Savom samo tokom visokih vodostaja kanalom Revenica. Tokom niskih vodostaja Save voda otiče kanalom Vok. Bara se napaja vodom i dotokom podzemnih voda i slivanjem površinskih voda sa lesne zaravni. Većina okana i bara presuši u vreme sušnih godina i na kraju leta.
Obedskom barom upravlja JPVŠ šumsko gazdinstvo Sremska Mitrovica, šumska uprava Kupinovo.

Flora i fauna

Danas postoje desetine vodenih, močvarnih, šumskih i livadskih zajednica sa najzanimljivijom zajednicom ptica, 91 vrstom gnezdarica i 128 vrsta prolaznica, zimovalica i lutalica. Ukupno je prebrojano oko 58.000 parova ptica.

Tu su sledeće vrste ptica: čaplja kašikara, mala bela čaplja, crna roda, bela roda, patka crnka, orao kliktavac, orao belorepan, crna lunja, soko lastavičar, belovrata muharica, crvenrepka i crnogrla strnadica. Od ostalih životinjskih vrsta je zanimljiva riba čikov (autohtona vrsta), zmija šarka (jedina otrovnica ovih krajeva), ali i divlja mačka, kuna zlatica, vidra i više vrsta ljiljaka (slepih miševa).
Retke biljne vrste su: testerica, beli lokvanj, žuti lokvanj, aldrovanda, barska paprat, barski petolist, močvarna orhideja, iđirot, dugorogi orašak, barska kopriva i mešika. Kao prirodni spomenik zaštićeno je jedno stablo crne topole.

Istorijat rezervata
Austrougarski dvor 1874. je proglasio ovo područje carskim lovištem i zaštitio ga. Godine 1919. postaje zaštićeno kraljevsko lovište dinastije Karađorđević da bi 1951. rešenjem Zavoda za proučavanje prirodnih vrednosti NR Srbije proglašen za zaštićeni rezervat. Sadašnji status Specijalnog rezervata prirode je stekao 1993. godine aktom Vlade Republike Srbije. Tada je podeljen na tri dela sa različitim stepenima zaštite.

Specijalni rezervat prirode "Obedska Bara" je pod posebnim režimom zaštite i upisan je prema Ramsarskoj konvenciji u spisak močvara od međunarodnog značaja 1977. godine. Sem toga, 1989. godine je na osnovu IBA projekta svrstan u spisak područja od izuzetnog značaja za ptice Evrope.